خانه

خانه

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

تعرفه ها

طراحی وب سایت

(تعرفه نهایی توافقی می باشد)
تومان 2 میلیون برای یک بار
  • پشتیبانی فنی: همیشگی و نامحدود
  • پشتیبانی کلی: 6 ماه
  • سایر پشتیبانی ها: در ازای پرداخت وجه، اعم از تولید محتوا و ...
  • آموزش ها: به صورت غیر حضوری و از طریق ویدئوهای آموزشی