اهمیت داشتن وب سایت در کسب و کارهای اینترنتی

داشتن وب سایت برای کسب و کارهای اینترنتی بسیار حائز اهمیت است. اشتباه بسیار بزرگی که صاحبین بسیاری از کسب و کارها انجام می دهند این است که اساس کسب و کار خود را در شبکه های اجتماعی قرار می دهند. شبکه های اجتماعی در کنار وب سایت بسیار هم کارآمد هستند ولی بنا نهادن […]