سرور چیست

قبل از این که بگوییم سرور چیست بهتر است مقداری راجع به اینترنت صحبت کنیم. اینترنت: در زمان های بسیار گذشته برای این که بخواهند خبر یا موضوعی را به مردم اطلاع دهند مجبور بودند در سطح شهرها راه بیفتند و آن مطلب را جار بزنند. با این روش ممکن بود خبر به درستی حتی […]